Kerja Projek P.AM STPM 2014


Berikut soalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah/Kerja Projek Pengajian Am 900/2 bagi calon STPM 2014.
Pautan untuk rujukan:

Manual Kerja Projek Pengajian AM 900/2
Definisi ekologi
Kajian Ekologi Air Tawar di Kg. Tudan

Contoh tajuk-tajuk kajian.CADANGAN TAJUK PBS PENGAJIAN AM 900/4 PENGGAL 2 -2014: DAERAH TAMBUNAN
TEMA SUKAN DAN PERMAINAN


ASPEK/ BIDANG KAJIAN
ISU KAJIAN
RASIONAL
INSTRUMEN KAJIAN
OBJEKTIF KAJIAN
TAJUK
1
Sukan dan permainan
MINAT PELAJAR SMK TAMBUNAN TERHADAP JENIS SUKAN/PERMAINAN MASIH BERPUSATKAN kelas
Pelajar tidak kira latar belakang kelasnya/kepandaiannya patut melibatkan diri dalam semua jenis sukan/permainan
1.SOAL SELIDIK
2. TEMBUAL
3. pemerhatian
4. kepustakaan
1.      Mengenal pasti jenis sukan dan permainan mengikut karma kelas
2.      MENGKAJI PUNCA / KESAN DARIPADA  KEADAAN INI
Corak pemilihan sukan dan permainan dalam kalangan pelajar tingkatan 4 di smk tambunan
2
SUKAN LASAK
SUKAN LASAK SEMAKIN MENDAPAT TEMPAT
SUKAN LASAK SEMAKIN POPULAR DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA
1.SOAL SELIDIK
2. TEMUBUAL
3.KAJIAN ARKIB
1.      MENGENALPASTI JENIS SUKAN LASAK YANG DICEBURI OLEH PARA PELAJAR.
2.      MENGKAJI FAKTOR YANG MENDORONG PENGLIBATAN DLAM SUKAN LASAK.
PENGLIBATAN PELAJAR pra u smktbn DALAM SUKAN LASAK: SUATU KAJIAN KES DI smk TAMBUNAN
3
Sukan dan permainan

Penglibatan ibu bapa dalam pembangunan sukan di sekolah
Sarana ibu bapa kurang mendapat sambutan
1.      Soal selidik
2.      Temu bual
1.      Mengenal pasti bilangan ibu bapa yang terlibat dalam sarana sukan sekolah
2.      Mengenal pasti faktor-faktor penglibatan ibu bapa
3.      Mengenal pasti cara/jenis penglibatan
4.      Mengenalpasti nilai2 perpaduan yg dpt dipupuk
5.      Faktor meningkatkan penglibatan
Penglibatan ibu bapa terhadap pembangunan sukan sekolah sebagai usaha memupuk perpaduan: suatu tinjauan di smk tambunan
#perpaduan
4Merentas Desa
Pelajar kurang berintegrasi
Meningkatkan integrasi pelajar dalam aktiviti merentas desa
1.    Soal selidik
2.    Temu bual
3.    Pemerhatian
1.      Mengenal pasti persepsi pelajar tentang sukan merentas desa dalam meningkatkan integrasi sesama pelajar
2.      Mengkaji langkah-langkah yang sesuai bagi meningkatkan integrasi sesama pelajar
Sukan Merentas Desa: Kajian tentang hubungan sosial/interaksi/ integrasi antara pelajar sekolah di smk tambunan
5
Sukan dan permainan
Penyertaan golongan  pelajar dalam sukan rakyat
Sukan rakyat semakin kurang mendapat tempat dalam kalangan pelajar
1. Soal selidik
2. Temu bual
3.Pemerhatian
1.     Mengenal pasti jenis-jenis sukan rakyat yang terdapat di komuniti setempat
2.     Mengkaji faktor penglibatan  
3.     Langkah2
4.      Mengkaji kesan penglibatan  setempat
Persepsi pelajar prau  smk tambunan terhadap sukan rakyat di daerah tambunan
6
Sukan dan permainan
Penglibatan/kerjasama ibu bapa/pibg masih kurang
Meningkatkan penglibatan/kerjasama/sumbangan ibu bapa dalam aktiviti/program2 di sekolah.
Sukan dan permainan dapat menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti/program sekolah
1.    Soal selidik
2.    Temu bual
Pemerhatian
1.      Mengkaji faktor yang mendorong penglibatan ibu bapa....
2.      Mengkaji faktor yang menghalang penglibatan ibu bapa....
(*mengkaji faktor yang mempengaruhi...)
3. mengenal pasti jenis sukan dan permainan yang dapat menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam program sekolah
  Peranan sukan dan permainan dalam meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam program sekolah: suatu kajian kes

Sukan tahunan sekolah memupuk  semangat kekitaan dalam kalangan pelajar: s....
7
Sukan dan permainan
Aktiviti futsal meningkatkan penglibatan masyarakat tambunan dalam aktivti fizikal/sukan/permainan
Sukan futsal semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat
1. Soal selidik
2. Temu bual
Pemerhatian
1. Mengenal pasti bilangan masyarakat setempat yang terlibat dalam aktiviti futsal
2. Mengkaji keberkesanan aktiviti futsal dalam meningkatkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti fizikal/sukan/permainan
3. Mengenal pasti kekerapan aktiviti futsal di kawasan
setempat
Persepsi masyarakat kg tombotuon terhadap aktiviti sukan futsal: kajian di kg tombotuon
8
Sukan dan permainan
Tahap/Jenis penglibatan dalam sukan dan permainan dipengaruhi oleh idola/ikon sukan
Ikon/Idola sukan mendorong/menggalakkan penglibatan dalam sukan dan permainan.

1.      Mengenal pasti idola/ikon sukan yang popular dalam kalangan pelajar
2.      Mengkaji kecenderungan pelajar terhadap jenis sukan  dan permainan
3.      Mengenal pasti kekerapan pelajar terlibat dalam sukan dan permainan yang dipilih
Idola/Ikon Sukan DAN Tahap penglibatan pelajar  ? dalam sukan/permainan:

#perpaduan
9
Sukan dan permainan
Sukan Hari Guru
Mengukuhkan hubungan kekitaan antara guru dengan murid  
t. temu bual
semua la bah
1.      Mengenal pasti persepsi pelajar tentang sukan Hari Guru
2.      Mengkaji langkah-langkah yang sesuai bagi meningkatkan integrasi antara guru dengan pelajar
PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SUKAN HARI GURU DI SEKOLAH kitaurang
10
Sukan dan permainan
Sukan dan permainan banyak dipelopori oleh pelajar asrama sahaja

Penglibatan semua pelajar dalam sukan dan permainan. Ramai pelajar bukan asrama yang berbakat
Semua la
1.      Mengenal pasti jenis sukan dan permainan yang diambil oleh pelajar asrama dan bukan asrama
2.      Mengkaji  faktor penglibatan dalam sukan dan permainan dalam kalangan pelajar asrama dan bukan asrama
3.      Mengkaji usaha-usaha untuk menggalakkan penglibatan semua pelajar dlm sukan dan permainan
Penglibatan dalam sukan dan permainan dalam kalangan pelajar asrama dan bukan asrama: suatu perbandingan


TEMA EKOLOGI PERSEKITARAN


1
EKOLOGI
Penternakan
Membahayakan keselamatan dan kesihatan penduduk setempat

1.      Mengenal pasti jenis ternakan
2.      Mengkaji kesan terhadap keselamatan dan kesihatan penduduk
Implikasi lembu jalanan terhadap penduduk setempat di pekan tbn
#lebih baik kg..
2
EKOLOGI
Sungai – Pencemaran sungai
Pembuangan sisa domestik  menjejaskan penduduk setempat

1.      Mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik yang dibuang di Sungai Sunsuron/Pegalan
2.      Mengenal pasti kesan pencemaran sungai kepada penduduk setempat
Tinjauan terhadap pencemaran di sungai pagalan terhadap komuniti kg.noudu
3
Pencemaran
Tapak pelupusan sampah TIDAK SAH /SAH
Kekurangan  tapak pelupusan sampah
1.      Soal selidik
2.      Temu bual
3.      Pemerhatian
1. Mengenal pasti punca-punca  kurangnya tapak pelupusan sampah
2. Mengkaji kesan kekurangan tapak pelupusan sampah terhadap pencemaran persekitaran
3. mengkaji langkah
Reaksi penduduk setempat terhadap pengurusan sampah di kg sunsuron
4
Ekologi
Pengurusan sisa kumbahan
Ketidakcekapan pengurusan sisa kumbahan mencemarkan alam sekitar
1.      Soal selidik
2.      Temu bual
3.      Pemerhatian
1.   Mengenal pasti jenis-jenis pengurusan  sisa kumbahan
2.   Mengkaji faktor pemilihan jenis pengurusan
Pengurusan sisa kumbahan dalam klngan penduduk setempat di kg toboh
5
Ekologi
Air
Memastikan bekalan air terpelihara/sentiasa ada.
1.      pemerhatian
2.      temu bual
3.       
1.      Mengenal pasti sumber air penduduk kg tombotuon
2.      Mengenal pasti kegunaan air di kg tombotuon
3.      Mengkaji masalah bekalan air yang dihadapi
Kajian keperluan dan penggunaan air di kg tombotuon tambunan

#boleh dimurnikan –persekitaran ah...
6
PENCEMARAN
PEMBAKARAN TERBUKA
KURANGNYA KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP KESAN PEMBAKARAN TERBUKA

1.      MENGENAL PASTI FAKTOR PEMBAKARAN TERBUKA DI KAMPUNG manamana
2.      MENGKAJI KESAN PEMBAKARAN TERBUKA KEPADA TAHAP KESIHATAN PENDUDUK
Persepsi masyarakat setempat terhadap pembakaran terbuka di kg. Tontolob
7.
Guna tanah
Pencemaran
Perubahan guna tanah mempengaruhi kestabilan alam sekitar
semua
1.      Mengenal pasti jenis guna tanah di kg tombotuon
2.      Mengkaji impak guna tanah terhadap persekitaran
Pengaruh Perubahan guna tanah di kg tombotuon terhadap penduduk setempat..


5 comments:

 1. Pemilihan isu/tajuk:
  1. skop spesifik
  2. bolehukur
  3. data/mklumat mudah/boleh diperolehi
  4. tidak sensitif (agama, adat resam, kaum)
  5. boleh disiapkan dalam tempoh yang diperuntukkan (Jan-Mac lah)
  6. pilih lokasi yang dekat/mudah akses
  7.

  ReplyDelete
 2. Beberapa peringatan penting untuk pelajar:

  1. Tajuk tidak boleh sama
  a. Isu sama tapi tempat berlainan – boleh
  b. Tempat sama tapi isu berlainan – boleh
  2. Tema sukan dan permainan – pilih salah satu sahaja sama ada sukan (olahraga, dll) atau permainan (dalaman atau luaran). Berkolaborasi selalu dengan pensyarah untuk menentukan tajuk.

  Go! Go! Up! Up!
  Fokus dan tumpukan minda anda.


  Tajuk mesti ada elemen berikut: ISU, SASARAN & TEMPAT
  CTH: Corak pemilihan sukan dan permainan dalam kalangan pelajar prau di smk tambunan
  Isu = corak pemilihan sukan dan permainan
  Sasaran = pelajar prau
  Tempat = smk tambunan

  Cth tajuk tidak lengkap: penglibatan pelajar dalam sukan lasak: suatu kajian kes di daerah tambunan
  Isu = penglibatan pelajar dalam sukan lasak
  Sasaran = tiada dinyatakan dalam tajuk.
  Tempat = daerah tambunan

  Cadangan tajuk yang lengkap: Penglibatan pelajar dalam sukan lasak: suatu kajian kes terhadap pelajar prau di daerah tambunan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bolehkah memberikan petunjuk bagi projek tahun 2015 iaitu
   1.social dan budaya:adat resam
   2.sains dan teknologi:makanan
   terima kasih :)

   Delete
 3. Assalamualaikum.
  Tumpang tanya, untuk aspek sukan dan permainan nombor 7 tu, macam mana ye saya nak kenalpasti bilangan masyarakatyang terlibat?

  ReplyDelete
 4. salam . . untuk temubual mcm mana nk bt??

  ReplyDelete

Terima kasih.

Pre-university blog